Thông báo hàng về 200 sợi Xích WINNER X 2022

27 Tháng Năm, 2022 By do quang 0

Thông báo hàng về 200 sợi Xích WINNER X 2022 (D.I.D 428 VIX4-120LE có Phốt caosu O-Ring) Giá hiện tại thị trường nhiều nơi đã X2 lên. Chúng tôi bán với giá : 173.800đ Hàng sẽ chuyển lên QASCO Store Hà Nội và chỉ bán…