Thông báo về việc cập nhật giới hạn PCS / Mã

10 Tháng Tư, 2021 By do quang Off

Kính gửi quý khách hàng đại lý, đối tác. QASCO xin thông báo về việc cập nhật giới hạn số lượng sản phẩm được đặt / mã hàng.

Cụ thể từ 01/04/2021 thì mỗi mã hàng khi đặt Honda chỉ có thể đặt tối thiểu 100 pcs / mã. Điều này do phía nhà máy điều chỉnh và gây bất tiện cho quý đối tác và bản thân QASCO.

Ví dụ dễ hiểu : Trong đơn hàng của đối tác có mã 44800-KWB-600 đặt 1000 pcs thì nay QASCO không thể ra được 1000 pcs 1 lúc mà cần phải đặt 10 đơn mới đủ. Tuy nhiên cách 1 ngày chúng tôi sẽ đặt 1 đơn vì vậy thời gian kéo dài không quá xa.

Phía QASCO rất hiểu vấn đề bất tiện này nên nếu đối tác đặt số lượng lớn chúng tôi sẽ gối đơn hàng liên tục để đảm bảo số lượng sản phẩm đủ cho đối tác trong thời gian sớm nhất. Các đợt về sẽ báo ngay cho đối tác nắm được đã về được bao nhiêu, có cần chuyển trước hàng hay không để đảm bảo tiến độ kinh doanh của đối tác.

Liên hệ hỗ trợ : 0967893114