Setup kho hàng số 2 của QASCO diện tích 450m2

22 Tháng Tư, 2021 By do quang Off

Thời gian hoạt động vừa qua QASCO đã gặp nhiều vướng mắc trong việc phân loại hàng hóa cho khách sỉ vì lý do diện tích kho hàng hiện tại không đáp ứng được khối lượng công việc tiếp nhận.

Từ lý do đó mà chúng tôi đã triển khai kho hàng thứ 2 với diện lớn hơn và 2 sàn thông sử dụng. Chúng tôi đang setup hệ thống máy móc và phân khu hàng hóa tiêu chuẩn. Thông tin sẽ được cập nhật.