Ghi chú về phụ tùng đã dừng sản xuất và có mã thay thế

3 Tháng Ba, 2021 By do quang Off

Trên hình là ví dụ đơn cử về mã phụ tùng không còn sản xuất (đồng nghĩa với việc không thể đặt mua phụ tùng này).

Ví dụ : 45351-KVG-V40 là mã phụ tùng đã không còn sản xuất nữa. Tuy nhiên phía nhà máy có mã thay thế là 45351-KVG-951 (như ghi chú phía sau tên sản phẩm).

Vì vậy khách hàng khi thấy mã có phần “MÃ THAY THẾ” vui lòng đặt mua phụ tùng có tên sau chữ MÃ THAY THẾ.

Trân trọng cảm ơn