(SYNC) Công thức tính giá bán – chiết khấu Dropshipping

Giá bán QASCO: Là giá bán được đăng công khai trên Website Motorcycle.vn và Qawing.com

Giá bán của CTV: Là giá của CTV đăng bán

Công thức tính chiết khấu:


Trường hợp CTV bán cao hơn giá bán QASCO : Chiết khấu = (Giá bán CTV - Giá bán QASCO) + (Giá bán QASCO x 10%)

Ví dụ:

Giá bán QASCO là 100.000đ Giá bán CTV là 120.000đ

Ta có: (120.000đ - 100.000đ) + (100.000đ x 10%) = 30.000đ (chiết khấu từ QASCO 30.000đ)


Trường hợp CTV bán thấp hơn giá bán QASCO : Chiết khấu = (Giá bán CTV - Giá bán QASCO) + (Giá bán QASCO x 10%)

Ví dụ:

Giá bán QASCO là 100.000đ Giá bán CTV là 50.000đ

Ta có : (50.000đ - 100.000đ) + (100.000đ x 10%) = -40.000đ (thiếu QASCO 40.000đ)


Trường hợp CTV bán bằng giá QASCO : Chiết khấu = Giá bán QASCO * 10%

Ví dụ: Giá bán QASCO là 100.000đ Giá bán CTV là 100.000đ

Ta có : 100.000đ x 10% = 10.000đ (chiết khấu từ QASCO 10.000đ)


Chúng tôi khuyến nghị CTV nên đăng bán đúng giá hoặc cao hơn giá bán của QASCO để đơn giản hóa quy trình thanh toán, đối soát cũng như mang lại chiết khấu tốt.

Tham gia ngay Group hỗ trợ Zalo tại đây

do quang
Không có phản hồi
Posted in:
QASCO SYNC
All search results
Contact Me on Zalo