Chia sẻ danh sách mã phụ tùng Ốc HONDA Super Dream

14 Tháng Tư, 2022 By do quang 0

Để tìm mua cho mình 1 bộ ốc xe Honda Super Dream 100 chuẩn chính hãng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do danh sách mã phụ tùng quá nhiều, đi kèm đó là số lượng phụ tùng cần thiết cho mỗi mã cũng phức tạp.

Nhiều người đã chọn mua theo “Bộ” bán sẵn tuy nhiên khi lắp đặt phát sinh thừa và thiếu. Để giải quyết vấn đề đó mà QASCO Plubic công khai danh sách bộ ốc Honda Super Dream để mọi người có thể tự lựa chọn, đối chiếu mã, số lượng khi mua phụ tùng trên mạng hoặc tự đi mua phụ tùng.

Có thể xem trực tiếp file Excel tại đây hoặc danh sách xem trước bên dưới để biết mã phụ tùng bộ ốc Honda Super Dream

File PDF xem trước. Tại đây bạn lưu ý có 2 danh sách là Model M1-M4 và M6

danh-sach-bo-oc-DREAM