Bảng giá bán lẻ Lốp MICHELIN Chính Hãng tại Vĩnh Phúc

23 Tháng Mười Hai, 2020 By do quang Off

Là đơn vị phân phối Chính Hãng của MICHELIN tại TP . Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, QASCO mang tới những dòng lốp xe máy MICHELIN thịnh hành nhất hiện nay như : MICHELIN CITY GRIP, MICHELIN CITY GRIP 2, MICHELIN PILOT STREET 2, MICHELIN CITY GRIP PRO, MICHELIN PILOT MOTOGP, MICHELIN PILOT STREET RADIAL, MICHELIN ROAD 5, MICHELIN ROAD 5 TRAIL, MICHELIN ANAKEE WILD, MICHELIN ANAKEE ADVENTURE, MICHELIN POWER CUP EVO, MICHELIN POWER 5, MICHELIN POWER CUP 2,… 

Bảng giá bán lẻ lốp xe máy MICHELIN Chính Hãng (update 23/12/2020).

Tên dòng lốp Giá bán lẻ TT size lốpTT Phân loại lốp
LỐP MICHELIN CITY GRIP 90/90-10 (50J TL) (Thailand)         600.000  90/90-10LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 100/90-10 (59J TL) (Thailand)         605.000  100/90-10LỐP XE GA
LỐP MICHELIN REINF CITY GRIP 120/70-10 (54L R TL) (Thailand)         800.000  120/70-10LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 110/70-11 (45L F TL) (Thailand)         700.000  110/70-11LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 90/90-12 (54P TL) (Thailand)         615.000  90/90-12LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 100/90-12 (64P TL) (REINF) (Thailand)         680.000  100/90-12LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/70-12 (47S F TL) (Europe)         900.000  110/70-12LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/70-12 (58S TL) (REINF) (Europe)      1.010.000  120/70-12LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 130/70-12 (62S TL) (REINF) (Europe)      1.420.000  130/70-12LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/80-14 (59S TL) (REINF) (Europe)      1.040.000  110/80-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/70-14 (61S TL) (REINF)  (Europe)      1.550.000  120/70-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 140/70-14 (68S R TL) (REINF) (Europe)      1.750.000  140/70-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 150/70-14 (66S R TL) (Europe)      2.150.000  150/70-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 100/80-16 (50S TL) (Europe)      1.450.000  100/80-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 120/80-16 (60S TL) (Europe)      1.720.000  120/80-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 110/70-16 (52S F TL) (Europe)      1.580.000  110/70-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 130/70-16 (61S R TL) (Europe)      1.775.000  130/70-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP 2 140/70-16 (65S R TL) (Europe)      2.250.000  140/70-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-10 (50P TL) (Thailand)         605.000  90/90-10LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-10 (61P TL) (REINF) (Thailand)         610.000  100/90-10LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-14 (46S TL) (REINF)  (Thailand)         600.000  80/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-14 (52S TL) (REINF) (Thailand)         695.000  90/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-14 (57S R TL) (REINF) (Thailand)         805.000  00/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-16 (42S F TL) (REINF) (Thailand)         665.000  70/90-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-16 (48S R TL) (REINF) (Thailand)         785.000  80/90-16LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 (46P TL) (REINF) (Thailand)         525.000  80/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 (52P TL) (REINF) (Thailand)         615.000  90/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 (59P TL) (REINF) (Thailand)         720.000  110/80-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 80/90-14 (46S TL) (REINF) (Thailand)         610.000  80/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/80-14 (49S TL) (REINF) (Thailand)         610.000  90/80-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/90-14 (52S TL) (REINF) (Thailand)         630.000  90/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/80-14 (48S TL) (Thailand)         625.000  100/80-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/90-14 (57S TL) (REINF) (Thailand)         850.000  100/90-14LỐP XE GA
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 60/90-17 (36S F TL) (Thailland)         505.000  60/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-17 (43S TL) (Thailland)         615.000  70/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-17 (50S TRP PPD TL) (Thailland)         825.000  80/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 90/80-17 (46S TRP PPD TL) (Thailland)         865.000  90/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 100/80-17 (52S TL) (Thailland)         965.000  100/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 110/70-17 (54S F TL) (Thailland)      1.190.000  110/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 120/60-17 (55S F TL) (Thailland)      1.280.000  120/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 130/70-17 (62S R TL) (Thailland)      1.400.000  130/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 140/70-17 (66S R TL) (Thailland)      1.540.000  140/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET 2 150/60-17 (66S R TL) (Thailland)      1.795.000  150/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-17 (43P TL) (REINF) (Thailand)         530.000  70/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-17 (50P TL) (REINF) (Thailand)         600.000  80/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 90/80-17 (53P TL) (REINF) (Thailand)         650.000  90/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY GRIP PRO 100/80-17 (58P TL) (REINF) (Thailand)         700.000  100/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY PRO 50/100-17 (30P TT) (REINF) (Thailand)         385.000  50/100-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY PRO 60/90-17 (36S F TL) (REINF) (Thailand)         400.000  60/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY PRO 70/90-17 (43S F TT) (REINF) (Thailand)         470.000  70/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN CITY PRO 80/90-17 (50S R TT) (REINF) (Thailand)         565.000  80/90-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 90/80-17 (46S TL) (Thailand)         580.000  90/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT MOTOGP 100/80-17 (52S TL) (Thailand)         590.000  100/80-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 120/70-17 (58H F TL/TT) (Thailand)      1.775.000  120/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 160/60-17 (69H R TL/TT) (Thailand)      2.450.000  160/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN PILOT STREET RADIAL 180/55-17 (73W R TL) (Thailand)      2.635.000  180/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 110/70-17 (54W F TL) (Thailand)      3.250.000  110/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 120/70-17 (58W F TL) (Thailand)      3.400.000  120/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 140/70-17 (66W R TL) (Thailand)      3.445.000  140/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 150/60-17 (66W R TL) (Thailand)      4.400.000  150/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 150/70-17 (69W R TL) (Thailand)      3.850.000  150/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 160/60-17 (69W R TL) (Thailand)      3.900.000  160/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 180/55-17 (73W R TL) (Europe)      4.150.000  180/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 190/55-17 (75W R TL) (Europe)      4.750.000  190/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 TRAIL 120/70-19 (60W F TL) (Europe)      3.770.000  120/70-19LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ROAD 5 TRAIL 170/60-17 (72W R TL) (Europe)      4.300.000  170/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE WILD 120/70-19 (60R F TL/TT) (Thailand)      1.900.000  120/70-19LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE WILD 170/60-17 (72R R TL/TT) (Thailand)      2.400.000  170/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 110/80-19 (59V F TL/TT) (Thailand)      2.420.000  110/80-19LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 150/70-17 (69V R TL/TT) (Thailand)      3.190.000  150/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 120/70-19 (60V F TL/TT) (Thailand)      3.300.000  120/70-19LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 170/60-17 (72V R TL/TT) (Thailand)      4.100.000  170/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER 5 120/70-17 (58W F TL) (Europe)      4.550.000  120/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER 5 160/60-17 (59W R) (Europe)      5.090.000  160/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER 5 180/55-17 (73W R TL) (Europe)      6.500.000  180/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER 5 190/55-17 (75W R TL) (Europe)      7.400.000  190/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER 5 200/55-17 (78W R TL) (Europe)      8.100.000  200/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 110/70-17 (54W F TL) (Europe)      3.400.000  110/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 120/70-17 (58W F TL) (Europe)      4.550.000  120/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 140/70-17 (66W R TL) (Europe)      4.880.000  140/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 150/60-17 (66W R TL) (Europe)      4.920.000  150/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP EVO 160/60-17 (69W R TL) (Europe)      5.280.000  160/60-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 120/70-17 (58W F TL) (Europe)      4.570.000  120/70-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 180/55-17 (73W R TL) (Europe)      6.660.000  180/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 190/55-17 (75W R TL) (Europe)      7.930.000  190/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR
LỐP MICHELIN POWER CUP 2 200/55-17 (78W R TL) (Europe)      8.550.000  200/55-17LỐP XE SỐ|LỐP XE CÔN TAY| LỐP XE MOTOR

Hotline tư vấn lốp MICHELIN Chính Hãng, lấy giá tốt cho xưởng, đại lý khu vực : 0983888624. Service dịch vụ của chúng tôi có hỗ trợ thay lốp xe máy cho khách hàng đến trực tiếp với hệ thống máy móc hỗ trợ hiện đại, không gian và dụng cụ làm việc chuyên nghiệp hàng đầu.

#LOPMICHELIN #BANSI #BANLE #MICHELIN #CHINHHANG