Bản Update Website bổ sung thông tin chi tiết phụ tùng

29 Tháng Sáu, 2021 By do quang Off

Lời đầu tiên cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi Motorcycle.vn – Website trưng bày sản phẩm của QASCO. Sau thời gian ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng v/v trả cứu phụ tùng khó khăn, đặc biệt với những người không hiểu mã phụ tùng, không có thời gian xem Catalogue.

Chúng tôi tiến hành update bổ sung thông tin cho khoảng 85% mã phụ tùng đã có thuộc tính phân loại tương tự như ảnh dưới đây. Ngoài ra khách hàng vẫn cần lưu ý thêm về đời xe của mình.